Posebna silos vozila

Posebna silos vozila

POLUPRIKOLICE-POSEBNA SILOS VOZILA

POSEBNA SILOS VOZILA

 

Serija posebnih silos vozila K.SSL je dostupna sa zapreminom od 31 m³, 35 m³, 38 m³ i 40 m³ u zavisnosti od gustine materijala koji se transportuje. Za lakšu osnovnu težinu K.SSL se postavlja na ekstrudiranu polu šasiju. Zahvaljujući svom prefinjenom dizajnu i međuosovinskom rastojanju od 6.730 mm, K.SSL 35 ima visoku mogućnost manevrisanja čak i pod najtežim uslovima rada.

K.SSL nudi fleksibilne mogućnosti pražnjenja za različite puteve i uslove rada, kao što su žičane česme koje su postavljene ispod ili unutar kućišta za otpust od pozadi. Pored toga, bočno pražnjenje preko levka je moguće na levoj ili desnoj strani. Širok spektar opcija je na raspolaganju, u zavisnosti od zahteva kupca. Ovo uključuje, dodatne komore, punjenje spojnice i drugo.

posbni1

 

posbni2
posbni3

 

posbni4
 

 

kodiranje proizvoda